ویژه
پیشنهاد ویژه

کتاب راهنماي ميداني پرندگان ايران

بجای 300,000 ریال امروز 270,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

ویژه
پیشنهاد ویژه

کتاب پرندگان شهر تهران

بجای 250,000 ریال امروز 220,000 ریال بپردازید

اطلاعات سبد خرید

 تور پرنده نگري

تور پرنده نگری یک شاخه از تورهای طبیعت گردی است که معمولا با نفرات کم و با وجود یک مربی یا راهنمای محلی انجام می شود.
تور پرنده نگري

گشت پرنده نگري رايگان پارک شهر 960519

رایگان

محصول میهمان

گشت پرنده نگري رايگان پارک شهر 960602

رایگان

محصول میهمان
  • 1